Hội nghị khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của Liên minh Các hội Bệnh nhân Toàn cầu (WPA)

Hội nghị khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của WPA
Trong hai này 4 – 5 tháng 11, Dubai, tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Hội nghị khu vực Châu Á-Thái Bình Dương được tổ chức. Hội nghị quy tụ các nhà lãnh đạo của các tổ chức bệnh nhân, những người ủng hộ bệnh nhân hàng đầu và các bên liên quan về chăm sóc sức khỏe từ khắp nơi trên thế giới. WPA ủng hộ hàng trăm triệu bệnh nhân trên toàn thế giới. Cuộc họp khu vực tạo cơ hội cho cộng đồng bệnh nhân cùng nhau tham gia chương trình tương tác kéo dài hai ngày được thiết kế nhằm tạo ra sự thay đổi hữu hình thông qua vận động chính sách.Bên cạnh đó, Hội nghị cũng cung cấp cho bệnh nhân nền tảng để kết nối, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, lên tiếng và ủng hộ sự nghiệp của bệnh nhân ở cấp khu vực.
Việt Nam có đại diện của Hội vảy nến tham dự Hội nghị, đây là Hội nghị đầu tiên Viêt Nam tham gia với tư cách thành viên chính thức. Đoàn đã chia sẻ tình hoạt động của các Hội bệnh nhân, đồng thời đóng góp vào chương trình hành động của WPA kể cả ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Thời gian tới, với sự giúp đỡ của WPA, Việt Nam mong muốn tổ chức các chương trình nâng cao nhận thức cho bệnh nhân về an toàn của người bệnh (Patients Safety) và các hoạt động liên kết các Hội bệnh nhân cùng tham gia với WPA để đạt được những mục tiêu đã đề ra.
Chia sẻ bài viết