HỘI VẢY NẾN VIỆT NAM - PSORVIET

TẦM NHÌN

Vì một xã hội không có người đau khổ vì bệnh vẩy nến.

NHIỆM VỤ

 • Nơi tập hợp của tất cả bệnh nhân vẩy nến để chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau;
 • Nâng cao nhận thức của cộng đồng và xã hội, giảm sự kỳ thị với người mắc bệnh.

MỤC TIÊU

 • Nâng cao nhận thức và hiểu biết của người bệnh nhằm nâng cao niềm tin của họ;
 • Là đối tác tích cực của tất cả các tổ chức đang điều trị bệnh vẩy nến và viêm khớp vẩy nến. Làm việc với các nhà trị liệu, hiệp hội y học, công ty dược và các tổ chức khác. Để cung cấp thông tin liên quan đến bệnh vẩy nến cho các nghiên cứu lâm sàng về bệnh vẩy nến, viêm khớp vẩy nến và các tình trạng liên quan;
 • Xóa bỏ sự phân biệt đối xử. Cất tiếng nói của người bệnh trong cả nước đến các cơ quan y tế và các cơ quan hữu quan trong và ngoài nước.

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG

 • Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức cho người bệnh
 • Tổ chức các chương trình hoạt động của bệnh nhân: Ngày Vảy nến Thế giới, Ngày các bệnh nhân da, Ngày các bệnh nguy hiểm…
 • Các phương thức chia sẻ của các bệnh nhân: Video, Audio và các bài báo…
 • Xây dựng và duy trì trang web của Hội vảy nến (www.hoivaynen.vn) như một kênh chính thức.
 • Chia sẻ thông tin trên các diễn đàn: Facebook, Instagram, YouTube…
 • Kênh radio podcast.
 • Các chương trình Livestream của các bác sỹ và các chuyên gia về điều trị và quản lý.

CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

 • Thông qua các hoạt động tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, Bênh viện Da liễu Tp Hồ Chí Minh và các bệnh viện Da liễu khác.
 • Các hoạt động của Hội Da liễu Việt Nam
 • Các chương trình, dự án của các tổ chức trong và ngoài nước vì mục tiêu giảm kỳ thị cho bệnh nhân và hướng tới điều trị hiệu quả.
 • Các nguồn tài trợ khác.

(PSORVIET)

Contact me via email and ask an alternative writer to write my article. The instructions should include information including the https://theseeker.ca/2021/11/what-paper-writing-service-do-students-choose-in-2021-independent-research/ title of the paper, sources employed, the pages needed, deadline and author level. In the end, you have to give your email address to the person performing the task. Some companies even allow you to upload a essay you’ve composed so that the writer can have a better idea of what the essay you are writing to contain.

Writing college essays on sale could be an excellent way to not write an entire essay pay someone to write my dissertation for yourself. Writing services have numerous benefits. One of them is that you can rest assured that you will receive a top-quality essay. You can also choose from several subject options. For example, you can choose to have a custom nursing paper written or you may opt to buy an African-American-studies essay. You also have the option to purchase essays in food, science, and sports. Additionally, you are able to get an essay written for any type of project that requires the writing of a presentation. It is guaranteed that the writing services you choose will deliver top-quality work, no matter the difficulty of your task.